บริการของเรา

รับทำบัญชีและภาษีครบวงจร

เป็นสำนักงานบัญชี ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์รวมทั้งให้บริการวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากรโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี

1. บริการด้านบัญชี
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด• ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านบัญชีและสอบบัญชี• รับสิทธิ์อบรมการวางระบบเอกสารและบัญชี 2 ท่าน พร้อมรับเอกสารคู่มือและแผ่นซีดีประกอบคำบรรยาย• วิแคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี• บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด• จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกปี• จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)• จัดทำงบกำไรขาดทุน• จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

2. บริการด้านภาษี
บริษัท วี.เอ.ที.ฯ เป็นผู้จัดทำแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

2.1 จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
• แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)• แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)• แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)• แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)

2.2 จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
2.3 จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
• จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร• คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร• จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์• จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

3. งานด้านประกันสังคม
• แจ้งเข้า-แจ้งออก ประกันสังคมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี กท.20,กท.26• บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม• แนะนำสิทธิประโยชน์ตามประกาศ สนง.ประกันสังคม (กรณีเพิ่มเติม)

4. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดเวลา ตามสัญญาบริการ
5. บริการรับ-ส่ง เอกสารบัญชี และนำส่งแบบภาษีต่อกรมสรรพากร
6. บริการเพิ่มเติม
• จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน• จัดทำงบการเงินรายเดือน,รายไตรมาส

7.บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Service)
ด้วยระบบโปรแกรม Payroll ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับความชำนาญงานของ เอเชี่ยน ธุรกิจ การบัญชี ในการช่วยจัดการเกี่ยวกับ ระบบการจ่ายเงินค่าจ้างตอบแทนบุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำ และความรวดเร็ว

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
• ทะเบียนเงินเดือนประจำเดือน หรืองวดการจ่ายเงินเดือน• รายงานสรุปกระแสเงินสด จากระบบเงินเดือน• ประสานงานกับธนาคารงวดการจ่ายเงินเดือน• สถานะทางภาษีของบริษัท• รายงานสรุปรายรับ รายหัก พนักงานแต่ละคน ประจำเดือน(Slip)• รายงานสรุปรายรับ รายหัก พนักงานแต่ละคน ตลอดปี• รายงานจัดส่งทาง Fax & Email

คุณอาจจำเป็นที่จะต้องใช้บริการ ระบบเงินเดือน จากเราถ้าคุณมีปัญหาดังนี้
• คุณมีบุคลากรในการคำนวณ จัดการ การจ่ายเงินเดือนของกิจการหรือไม่• การคำนวณการจ่ายเงินเดือนของกิจการมีความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง• คุณไม่มีเวลาสำหรับงานในส่วน ระบบเงินเดือนของกิจการ• ระบบเงินเดือนของกิจการคุณ ไม่เป็นความลับ• เกิดความยุ่งยากในการประสานงานกับการจ่ายเงินเดือนของกิจการ• ไม่มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องแม่นจำในระบบเงินเดือนของกิจการ• ไม่มีรายงานที่คุณต้องการทราบ ของระบบเงินเดือน• ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างพนักงาน เพื่อระบบเงินเดือนพนักงานค่อนข้างสูง• จำนวนพนักงานมากเกินที่คุณจะรับมือไหว
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy