เกี่ยวกับเรา

บริษัทวี.เอ.ที.ทนายความและการบัญชี จำกัด ( V.A.T. Law and Accounting Co., Ltd. )

       

  
  
  
  
บริหารงานโดย... ทีมงานคุณภาพ

     เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 มาจนถึงปัจจุบัน
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105532022461 มีพนักงานที่อยู่ในองค์กร จำนวน 45 คน และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 200 ราย ทางบริษัทฯ ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาระบบงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เรามีความมั่นใจและยินดีที่จะเสนอการให้บริการระดับมืออาชีพแก่ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อลดปัญหายุ่งยากต่าง ๆ ในการทำบัญชีให้หมดไป


ระบบงานของเราพัฒนาขึ้น ไม่เพียงแต่บันทึกบัญชีและ แสดงงบการเงินแต่ละปีของลูกค้าเท่านั้น แต่เราได้ยกระดับรายงานเชิงวิเคราะห์ โดยมีการเปรียบเทียบพัฒนาของบริษัทลูกค้าในแต่ล่ะปี เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งบการเงินที่เราจัดเตรียมให้ เป็นเข็มทิศในการประเมินสถานการณ์ของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจผิดพลาดในอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทย

บริษัทฯได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานด้านจัดทำบัญชีให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป จนได้รับเกียรติบัตร จากหน่วยงานที่ควบคุม ดังนี้

1. สำนักงานบัญชีต้นแบบ ในปี 2546 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. สำนักงานบัญชีตัวแทน (TAX AGENT) ในปี 2547 โดยกรมสรรพากร

3. สำนักงานบัญชีคุณภาพ ในปี 2551 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  
  

 บริษัท วี.เอ.ที.ทนายความและการบัญชี จำกัด มีธุรกิจที่อยู่ในเครือจำนวน 1 บริษัท ดังนี้


         1. บริษัท ที.เอ. ทนายความและธุรกิจ จำกัด
จำกัดตั้งอยู่เลขที่ 400 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320


วิสัยทัศน์ (VISION)

         มุ่งสู่การพัฒนาเป็นสำนักงานบัญชี ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

พันธกิจ (MISSION)

         บริษัท วี.เอ.ที. ทนายความและการบัญชี จำกัด มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ จัดทำบัญชีและภาษีอากร อย่างมีมาตรฐานของวิชาชีพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้า

นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)

         1. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและ ภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ    
         2. พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดย มุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพมาให้บริการ
         3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม ในการบริหารงานคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า


การบริการที่น่าประทับใจ

         บริการเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า ทั้งในไทยและต่างประเทศ มีการสื่อสาร ออกไปให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นที่น่าเชื่อถือและ ยอมรับของหน่วยงานราชการ มีธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองและเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยื่นตลอดไป เราจะใช้ ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในวิชาชีพนำมาเพื่อบริการท่าน ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการบัญชี

บริษัท วี.เอ.ที.ทนายความและการบัญชี จำกัด

ตัวย่อความหมายภาษาอังกฤษความหมายภาษาไทย
FFederation of accounting professionsสภาวิชาชีพบัญชี
RThe Revenue Departmentกรมสรรพากร
DDepartment of Business Developmentกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
CCustomersลูกค้า

  ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 มาจนถึงปัจจุบัน บริหารงานโดยคุณธนกร พรหมไตรรัตน์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105532022461 มีพนักงานที่อยู่ในองค์กร จำนวน 45 คน และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 200 ราย ทางบริษัทฯ ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาระบบงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เรามีความมั่นใจและยินดีที่จะเสนอการให้บริการระดับมืออาชีพแก่ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อลดปัญหายุ่งยากต่าง ๆ ในการทำบัญชีให้หมดไป

ระบบงานของเราพัฒนาขึ้น ไม่เพียงแต่บันทึกบัญชีและ แสดงงบการเงินแต่ละปีของลูกค้าเท่านั้น แต่เราได้ยกระดับรายงานเชิงวิเคราะห์ โดยมีการเปรียบเทียบพัฒนาของบริษัทลูกค้าในแต่ล่ะปี เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งบการเงินที่เราจัดเตรียมให้ เป็นเข็มทิศในการประเมินสถานการณ์ของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจผิดพลาดในอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทย

บริษัทฯได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานด้านจัดทำบัญชีให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป จนได้รับเกียรติบัตร จากหน่วยงานที่ควบคุม ดังนี้

1. สำนักงานบัญชีต้นแบบ ในปี 2546 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. สำนักงานบัญชีตัวแทน (TAX AGENT) ในปี 2547 โดยกรมสรรพากร

3. สำนักงานบัญชีคุณภาพ ในปี 2551 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้